Торби пред прагове на входни врати

Избор на праг за входни врати

  Поставянето на праг при входните врати е финалната стъпка от монтажа им. Затова и трябва добре да прецените, от какво имате нужда и каква функция ще играе той, защото често последната стъпка е от огромно значение за целия продукт. Напоследък при интериорните врати липсва монтирането на праг, защото крилата се подрязват според нивото на Прочетете повече заИзбор на праг за входни врати[…]